Yrkesakademin i Österbotten


Grupp 1 körkortsklasser (AM-, A- och B)

Kursens namn Kursens tidpunkt Kursplats Ledigt Info
NäLo20 11.08.2020 YA /T27 Närpes St Ja