Rekisteriseloste

1. Tietojärjestelmän vastuuyksilö ja vastuuhenkilö

Tietojärjestelmän teknisestä rakenteesta ja tuotekehityksestä vastaa ja tietoja antaa Datadrivers Oy.

Datadrivers Oy, Hallituskatu 2 A 7, 95400 TORNIO
info@kuljettajaopetus.fi
Y-tunnus: 2866403-6

2. Rekisteriin säilöttävät tiedot

Rekistereissä säilöttävistä tiedoista ja niiden oikeellisuudesta vastaa asianomainen opetus/koulutuslaitos, tai jokin muu Datadrivers Oy:n toimittaman tietojärjestelmää käyttävä asiakaskumppani.

3. Rekisterin nimi

WEBAUTO-tietojärjestelmä

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterissä käsitellään Suomen autokouluissa ja ammattioppilaitoksissa koulutettavien oppilaiden henkilö- ja koulutustietoja.

Tietoja käsittelevät autokoulujen ja oppilaitosten opetuksesta vastaavat henkilöt, sihteerit ja opettajat, kouluttajat sekä oppilaat itse. Rekisteriä varten tarvittava laitteisto on ulkoistettu ja sitä ylläpitää Webtoyou Mediateam Oy (kotisivut.com).

Henkilö- ja opetustietojen käsittelyä ohjaa lait:
29.4.2011/386 Ajokorttilaki
16.3.2007/273 Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedot, opetus- ja tutkintotiedot sekä laskutustiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan oppilailta itseltään sekä kouluttavalta laitokselta. Oppilas antaa suostumuksensa tietojen talletukseen ja käsittelyyn rekisterissä.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Palvelintietokoneelle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus) Sähköisessa muodossa olevat tiedot ovat salattu ja käyttäjätunnuksilla suojattu. Käyttäjäryhmillä säädellään eri tasoiset oikeudet tietojen käsittelyyn. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.