Kursanmälan Riskienhallintakurssi / Kesäkuu - Kuopio