Kursanmälan Riskienhallintakurssi / Huhtikuu - Kuopio