Kursanmälan Riskienhallintakurssi / Maaliskuu - Kuopio