Kursanmälan Riskienhallintakurssi / Helmikuu - Kuopio